Teisipäev, 15. november 2016

Ülevaade arendusprojekti etappidest

Kokku alustas eelmooduliga 10 Lümanda õpetajat ja kõik on tänaseks eelmooduli lõpetanud.
Järgnevalt on õpetajate blogide nimekiri:
http://jannodigimap.blogspot.com.ee
http://liiatulevikuop.blogspot.com.ee/
http://digipaevik.blogspot.com.ee/
http://reettulevikuopetaja.blogspot.com.ee/
http://kristinatulevikuop.blogspot.com.ee
http://tiinatulevikuopetaja.blogspot.com.ee/
http://terjetuleviku.blogspot.com.ee/
http://annelitulevikuopetaja.blogspot.com
http://pillejogi.blogspot.com.ee/
http://kairittulevikuopetaja.blogspot.com.ee/

Koolis töötab kokku 15 õpetajat, kuid kõik õpetajad koolitusel ei osalenud. Põhjus selles, et 3 õpetajat peavad ennast "oleviku õpetajateks" (vanus üle 60) ja 2 õpetajat töötavad põhikohaga Salme Põhikoolis (tuntud "eriti digipöördelise koolina").

Eesmärgile jõudsime läbi sisekoolituste:
 • Eesmärgi tutvustamine kolleegidele ja tagasiside.
 • Eelmooduli tutvustamine ja blogide keskkonna valimine.
 • ISTE pädevustega tutvumine,  ühine arutelu.
 • Õpetajate individuaalne toetamine blogide tegemisel.

Õnnestunud:
 • Õpetajad on üllatavalt hästi meiega kaasa tulnud, sest tunnetavad vajadust kasutada senisest enam kaasaegseid õppekeskkondi.
 • Eesmärk on täidetud.
 • Õpetajad on seadnud endale uued eesmärgid digipädevuste arendamiseks.

Raskused:
 • Koolituse eelmooduli ülesanded olid kohati väga keeruliselt sõnastatud ja tekitas probleeme.
 • Kõigile sobivate koolitusaegade leidmine.

Oleme õppinud:
 • Õpetajate kaasamine on tulemuslik, kui tal on sisemine motivatsioon olla tuleviku õpetaja.
 • Heal tasemel digitaristu toetab õpetajate arengut.
 • Vajalikud on digiajastu õppimiskultuuri toetavad ühiskoolitused.
 • Kaasaegsete õppemeetodite rakendamine tõstab õpilaste õpimotivatsiooni.

Kuhu edasi?
 • Õpetajad läbivad kevadeks 2017 vähemalt ühe "Tuleviku õpetaja" koolituse mooduli.
 • Õpetajad valmistavad ette ja viivad läbi tunni, kus kasutatakse digivahendeid interaktiivselt ja/või loovust arendavalt.  
 • Üks projektipäev digivahendeid kasutades. 
 • Peamine eesmärk on koostöine aga ka individuaalsust arvestav õppimine.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Digitaristu arengukava ja esitlus

Vahepeal on üksjagu aega moodunud ja valmis on saanud Lümanda Põhikooli digitaristu arengukava esimene versioon, mida me oma meeskonnaga esi...