Teisipäev, 15. november 2016

Ülevaade arendusprojekti etappidest

Kokku alustas eelmooduliga 10 Lümanda õpetajat ja kõik on tänaseks eelmooduli lõpetanud.
Järgnevalt on õpetajate blogide nimekiri:
http://jannodigimap.blogspot.com.ee
http://liiatulevikuop.blogspot.com.ee/
http://digipaevik.blogspot.com.ee/
http://reettulevikuopetaja.blogspot.com.ee/
http://kristinatulevikuop.blogspot.com.ee
http://tiinatulevikuopetaja.blogspot.com.ee/
http://terjetuleviku.blogspot.com.ee/
http://annelitulevikuopetaja.blogspot.com
http://pillejogi.blogspot.com.ee/
http://kairittulevikuopetaja.blogspot.com.ee/

Koolis töötab kokku 15 õpetajat, kuid kõik õpetajad koolitusel ei osalenud. Põhjus selles, et 3 õpetajat peavad ennast "oleviku õpetajateks" (vanus üle 60) ja 2 õpetajat töötavad põhikohaga Salme Põhikoolis (tuntud "eriti digipöördelise koolina").

Eesmärgile jõudsime läbi sisekoolituste:
 • Eesmärgi tutvustamine kolleegidele ja tagasiside.
 • Eelmooduli tutvustamine ja blogide keskkonna valimine.
 • ISTE pädevustega tutvumine,  ühine arutelu.
 • Õpetajate individuaalne toetamine blogide tegemisel.

Õnnestunud:
 • Õpetajad on üllatavalt hästi meiega kaasa tulnud, sest tunnetavad vajadust kasutada senisest enam kaasaegseid õppekeskkondi.
 • Eesmärk on täidetud.
 • Õpetajad on seadnud endale uued eesmärgid digipädevuste arendamiseks.

Raskused:
 • Koolituse eelmooduli ülesanded olid kohati väga keeruliselt sõnastatud ja tekitas probleeme.
 • Kõigile sobivate koolitusaegade leidmine.

Oleme õppinud:
 • Õpetajate kaasamine on tulemuslik, kui tal on sisemine motivatsioon olla tuleviku õpetaja.
 • Heal tasemel digitaristu toetab õpetajate arengut.
 • Vajalikud on digiajastu õppimiskultuuri toetavad ühiskoolitused.
 • Kaasaegsete õppemeetodite rakendamine tõstab õpilaste õpimotivatsiooni.

Kuhu edasi?
 • Õpetajad läbivad kevadeks 2017 vähemalt ühe "Tuleviku õpetaja" koolituse mooduli.
 • Õpetajad valmistavad ette ja viivad läbi tunni, kus kasutatakse digivahendeid interaktiivselt ja/või loovust arendavalt.  
 • Üks projektipäev digivahendeid kasutades. 
 • Peamine eesmärk on koostöine aga ka individuaalsust arvestav õppimine.


Reede, 14. oktoober 2016

ISTE pädevused õppijale ja õpetajale

Täna toimus HITSA Tulevikuõpetaja koolituse raames  ühine arutelu. Lugesime, ette ja arutasime punkt haaval läbi ISTE pädevused nii õpilastele kui õpetajatele. Positsioneerisime endi pädevusi hetkel.

Järgmiseks hakkame digitaalseid arengumappe tegema.

Reede, 7. oktoober 2016

HITSA Tulevikuõpetaja koolitus

Andsime õpetajatele teada meie suurepärasest plaanist ja sellest, mis neid ees ootab. Rääkisime oma koolitusest, kuidas me HITSA Tulevikuõpetaja koolituseni jõudsime ja miks seda vaja on. Eesmärgiks sai võetud antud koolituse eelmooduli läbimine enamuse kooli õpetajate poolt. 

Neljapäev, 6. oktoober 2016

Küsimustik õpetajatele

Tegime õpetajatele küsimustiku, et hinnata hetke olukorda koolis seoses digipädevuste ja kaasaegsete õppemeetoditega, https://goo.gl/forms/fitW6R7Si2PeZjhu1. Palusime õpetajatel hinnata 10 palli skaalas järgmist:

 • Pean digipädevust töös vajalikuks.
 • Tahan oma töös kasutada kaasaegseid õppemeetodeid.
 • Oman teadmisi kaasaegsete õppemeetodite kohta.
 • Rakendan kaasaegseid õppemeetodeid igapäevatöös.
 • Meie kooli õppekeskkond toetab kaasaegsete õppemeetodite kasutamist.


Küsitluses osales kokku 12 õpetajat. Tulemused ei olnud üllatavad aga tekitas siiski arutelu, kuna puudus selge ühene arusaam digipädevustest ja kaasaegsetest õppemeetoditest.

Küsitluse tulemusena saime teada, et Lümanda õpetajad
 1. peavad oma töös digipädevust oluliseks;
 2. tahavad kasutada kaasaegseid õppemeetodeid;
 3. omavad mingil määral teadmisi kaasaegsetest õppemeetoditest aga kindlasti mitte piisavalt;
 4. rakendavad kaasaegseid õppemeetodeid suhteliselt vähe;
 5. leiavad, et kooli õppekeskkond on toetav kaasaegsete õppemeetodite rakendamisel.

Kokkuvõtteks saime teada, mis suunas edasi liikuda. Kooli ülesanne on
 • võimaldada õpetajatel omandada uusi teadmisi kaasaegsete õppemeetodite kohta läbi erinevate koolituste;
 • toetada kaasaegsete õppemeetodite rakendamist õppetegevuses.


Laupäev, 1. oktoober 2016

Mis vajaks õpetajate professionaalse arengu toetamisel meie koolis muutmist?

Esimese koolituspäeva ülesanne oli välja pakkuda tegevused õpetajate arengu toetamiseks meie koolis. Ilma pikemalt lahti seletamata:

 1. Digipädevuste arendamine aineõpetuse kaudu
 2. Digipädevuste mõtestamine 
 3. HITSA Tulevikuõpetaja koolituse eelmooduli läbimine
 4. Õpetajate e-arengumappide loomine ja jagamine
 5. Koostöö tegemine läbi digikeskkondade (konkursitööd)
 6. Digivahendite kasutamine projektipäevadel
 7. Siseveebi loomine pilvepõhiste koostöö vahenditega (Google Apps)
 8. Kogemuste vahendamine õpetajalt õpetajale (digitunnid)
 9. Erinevate koolide aineõpetajate koostöö
 10. Näidistunnid
 11. Õpilased õpetavad
 12. Tunnustamine (digiõpetaja tiitel)
 13. Õpilaste digiseadmete kaardistamine
 14. Aineõpetajate digitunnid
 15. Õpetajate koostöös tehtud digitunnid.


Teise koolituspäeva alguses valisime eelnevast nimekirjast välja tegevuse, mis meie arust oleks lihtne teostada ja samas oleks suure mõjuga, et toetada õpetajate professionaalset arengut. Valituks osutus number 3, ehk "HITSA Tulevikuõpetaja koolituse eelmooduli läbimine".
Teisipäev, 27. september 2016

Meeskonna tutvustus

Lümanda Põhikoolist osaleb koolitusel  kaheliikmeline meeskond:

 • Liia Raun - direktor, õpetaja
 • Janno Tuulik - õpetaja, IT juht

Selleks, et soovitud kohta jõuda, ei ole soovitav tormata suvalises suunas. Digitaalsed õppevahendid ja -keskkonnad pakuvad ikka ja jälle uusi lähenemisi õppeprotsessis. Me soov on teada saada uutest arengutest kaasaegse õpikeskkonna kujundamisel. Milline oleks see kaasaegne õpikeskkond, mis motiveeriks õppima, et nii õpetajad kui õpilased vaataksid õnnelikult üksteisele otsa ja ütleksid ... "VAU, ma tahan selle kohta veel teada"!

Lümanda kool on viimastel aastatel soetanud palju uusi digiseadmeid, sest õpetajad on ise seda soovinud. Võiks öelda, et nii mõnigi IKT lahendus on kooli õpetajate seas väga nakkav! Kõik klassiruumid on varustatud korraliku arvuti, esitlustehnika ja kiire interneti ühendusega. Lisaks arvutiklassile on ka üks ports tahvelarvuteid, mida õppetöös väga palju kasutatakse. Kaks aastat tagasi alustas robootikaring.

Meie üks eesmärk on toetada oma kooli õpetajate digioskuste täiendamist, mis toimuks nii läbi HITSA koolituste, kui ka nö koolis endas, kus oleksid kaasatud nii õpetajad kui õpilased.

Head koolitust Meile Kõigile!


Digitaristu arengukava ja esitlus

Vahepeal on üksjagu aega moodunud ja valmis on saanud Lümanda Põhikooli digitaristu arengukava esimene versioon, mida me oma meeskonnaga esi...