Laupäev, 1. oktoober 2016

Mis vajaks õpetajate professionaalse arengu toetamisel meie koolis muutmist?

Esimese koolituspäeva ülesanne oli välja pakkuda tegevused õpetajate arengu toetamiseks meie koolis. Ilma pikemalt lahti seletamata:

 1. Digipädevuste arendamine aineõpetuse kaudu
 2. Digipädevuste mõtestamine 
 3. HITSA Tulevikuõpetaja koolituse eelmooduli läbimine
 4. Õpetajate e-arengumappide loomine ja jagamine
 5. Koostöö tegemine läbi digikeskkondade (konkursitööd)
 6. Digivahendite kasutamine projektipäevadel
 7. Siseveebi loomine pilvepõhiste koostöö vahenditega (Google Apps)
 8. Kogemuste vahendamine õpetajalt õpetajale (digitunnid)
 9. Erinevate koolide aineõpetajate koostöö
 10. Näidistunnid
 11. Õpilased õpetavad
 12. Tunnustamine (digiõpetaja tiitel)
 13. Õpilaste digiseadmete kaardistamine
 14. Aineõpetajate digitunnid
 15. Õpetajate koostöös tehtud digitunnid.


Teise koolituspäeva alguses valisime eelnevast nimekirjast välja tegevuse, mis meie arust oleks lihtne teostada ja samas oleks suure mõjuga, et toetada õpetajate professionaalset arengut. Valituks osutus number 3, ehk "HITSA Tulevikuõpetaja koolituse eelmooduli läbimine".
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Digitaristu arengukava ja esitlus

Vahepeal on üksjagu aega moodunud ja valmis on saanud Lümanda Põhikooli digitaristu arengukava esimene versioon, mida me oma meeskonnaga esi...