Teisipäev, 15. november 2016

Ülevaade arendusprojekti etappidest

Kokku alustas eelmooduliga 10 Lümanda õpetajat ja kõik on tänaseks eelmooduli lõpetanud.
Järgnevalt on õpetajate blogide nimekiri:
http://jannodigimap.blogspot.com.ee
http://liiatulevikuop.blogspot.com.ee/
http://digipaevik.blogspot.com.ee/
http://reettulevikuopetaja.blogspot.com.ee/
http://kristinatulevikuop.blogspot.com.ee
http://tiinatulevikuopetaja.blogspot.com.ee/
http://terjetuleviku.blogspot.com.ee/
http://annelitulevikuopetaja.blogspot.com
http://pillejogi.blogspot.com.ee/
http://kairittulevikuopetaja.blogspot.com.ee/

Koolis töötab kokku 15 õpetajat, kuid kõik õpetajad koolitusel ei osalenud. Põhjus selles, et 3 õpetajat peavad ennast "oleviku õpetajateks" (vanus üle 60) ja 2 õpetajat töötavad põhikohaga Salme Põhikoolis (tuntud "eriti digipöördelise koolina").

Eesmärgile jõudsime läbi sisekoolituste:
 • Eesmärgi tutvustamine kolleegidele ja tagasiside.
 • Eelmooduli tutvustamine ja blogide keskkonna valimine.
 • ISTE pädevustega tutvumine,  ühine arutelu.
 • Õpetajate individuaalne toetamine blogide tegemisel.

Õnnestunud:
 • Õpetajad on üllatavalt hästi meiega kaasa tulnud, sest tunnetavad vajadust kasutada senisest enam kaasaegseid õppekeskkondi.
 • Eesmärk on täidetud.
 • Õpetajad on seadnud endale uued eesmärgid digipädevuste arendamiseks.

Raskused:
 • Koolituse eelmooduli ülesanded olid kohati väga keeruliselt sõnastatud ja tekitas probleeme.
 • Kõigile sobivate koolitusaegade leidmine.

Oleme õppinud:
 • Õpetajate kaasamine on tulemuslik, kui tal on sisemine motivatsioon olla tuleviku õpetaja.
 • Heal tasemel digitaristu toetab õpetajate arengut.
 • Vajalikud on digiajastu õppimiskultuuri toetavad ühiskoolitused.
 • Kaasaegsete õppemeetodite rakendamine tõstab õpilaste õpimotivatsiooni.

Kuhu edasi?
 • Õpetajad läbivad kevadeks 2017 vähemalt ühe "Tuleviku õpetaja" koolituse mooduli.
 • Õpetajad valmistavad ette ja viivad läbi tunni, kus kasutatakse digivahendeid interaktiivselt ja/või loovust arendavalt.  
 • Üks projektipäev digivahendeid kasutades. 
 • Peamine eesmärk on koostöine aga ka individuaalsust arvestav õppimine.


Digitaristu arengukava ja esitlus

Vahepeal on üksjagu aega moodunud ja valmis on saanud Lümanda Põhikooli digitaristu arengukava esimene versioon, mida me oma meeskonnaga esi...