Reede, 14. oktoober 2016

ISTE pädevused õppijale ja õpetajale

Täna toimus HITSA Tulevikuõpetaja koolituse raames  ühine arutelu. Lugesime, ette ja arutasime punkt haaval läbi ISTE pädevused nii õpilastele kui õpetajatele. Positsioneerisime endi pädevusi hetkel.

Järgmiseks hakkame digitaalseid arengumappe tegema.

Reede, 7. oktoober 2016

HITSA Tulevikuõpetaja koolitus

Andsime õpetajatele teada meie suurepärasest plaanist ja sellest, mis neid ees ootab. Rääkisime oma koolitusest, kuidas me HITSA Tulevikuõpetaja koolituseni jõudsime ja miks seda vaja on. Eesmärgiks sai võetud antud koolituse eelmooduli läbimine enamuse kooli õpetajate poolt. 

Neljapäev, 6. oktoober 2016

Küsimustik õpetajatele

Tegime õpetajatele küsimustiku, et hinnata hetke olukorda koolis seoses digipädevuste ja kaasaegsete õppemeetoditega, https://goo.gl/forms/fitW6R7Si2PeZjhu1. Palusime õpetajatel hinnata 10 palli skaalas järgmist:

 • Pean digipädevust töös vajalikuks.
 • Tahan oma töös kasutada kaasaegseid õppemeetodeid.
 • Oman teadmisi kaasaegsete õppemeetodite kohta.
 • Rakendan kaasaegseid õppemeetodeid igapäevatöös.
 • Meie kooli õppekeskkond toetab kaasaegsete õppemeetodite kasutamist.


Küsitluses osales kokku 12 õpetajat. Tulemused ei olnud üllatavad aga tekitas siiski arutelu, kuna puudus selge ühene arusaam digipädevustest ja kaasaegsetest õppemeetoditest.

Küsitluse tulemusena saime teada, et Lümanda õpetajad
 1. peavad oma töös digipädevust oluliseks;
 2. tahavad kasutada kaasaegseid õppemeetodeid;
 3. omavad mingil määral teadmisi kaasaegsetest õppemeetoditest aga kindlasti mitte piisavalt;
 4. rakendavad kaasaegseid õppemeetodeid suhteliselt vähe;
 5. leiavad, et kooli õppekeskkond on toetav kaasaegsete õppemeetodite rakendamisel.

Kokkuvõtteks saime teada, mis suunas edasi liikuda. Kooli ülesanne on
 • võimaldada õpetajatel omandada uusi teadmisi kaasaegsete õppemeetodite kohta läbi erinevate koolituste;
 • toetada kaasaegsete õppemeetodite rakendamist õppetegevuses.


Laupäev, 1. oktoober 2016

Mis vajaks õpetajate professionaalse arengu toetamisel meie koolis muutmist?

Esimese koolituspäeva ülesanne oli välja pakkuda tegevused õpetajate arengu toetamiseks meie koolis. Ilma pikemalt lahti seletamata:

 1. Digipädevuste arendamine aineõpetuse kaudu
 2. Digipädevuste mõtestamine 
 3. HITSA Tulevikuõpetaja koolituse eelmooduli läbimine
 4. Õpetajate e-arengumappide loomine ja jagamine
 5. Koostöö tegemine läbi digikeskkondade (konkursitööd)
 6. Digivahendite kasutamine projektipäevadel
 7. Siseveebi loomine pilvepõhiste koostöö vahenditega (Google Apps)
 8. Kogemuste vahendamine õpetajalt õpetajale (digitunnid)
 9. Erinevate koolide aineõpetajate koostöö
 10. Näidistunnid
 11. Õpilased õpetavad
 12. Tunnustamine (digiõpetaja tiitel)
 13. Õpilaste digiseadmete kaardistamine
 14. Aineõpetajate digitunnid
 15. Õpetajate koostöös tehtud digitunnid.


Teise koolituspäeva alguses valisime eelnevast nimekirjast välja tegevuse, mis meie arust oleks lihtne teostada ja samas oleks suure mõjuga, et toetada õpetajate professionaalset arengut. Valituks osutus number 3, ehk "HITSA Tulevikuõpetaja koolituse eelmooduli läbimine".
Digitaristu arengukava ja esitlus

Vahepeal on üksjagu aega moodunud ja valmis on saanud Lümanda Põhikooli digitaristu arengukava esimene versioon, mida me oma meeskonnaga esi...