Neljapäev, 6. oktoober 2016

Küsimustik õpetajatele

Tegime õpetajatele küsimustiku, et hinnata hetke olukorda koolis seoses digipädevuste ja kaasaegsete õppemeetoditega, https://goo.gl/forms/fitW6R7Si2PeZjhu1. Palusime õpetajatel hinnata 10 palli skaalas järgmist:

 • Pean digipädevust töös vajalikuks.
 • Tahan oma töös kasutada kaasaegseid õppemeetodeid.
 • Oman teadmisi kaasaegsete õppemeetodite kohta.
 • Rakendan kaasaegseid õppemeetodeid igapäevatöös.
 • Meie kooli õppekeskkond toetab kaasaegsete õppemeetodite kasutamist.


Küsitluses osales kokku 12 õpetajat. Tulemused ei olnud üllatavad aga tekitas siiski arutelu, kuna puudus selge ühene arusaam digipädevustest ja kaasaegsetest õppemeetoditest.

Küsitluse tulemusena saime teada, et Lümanda õpetajad
 1. peavad oma töös digipädevust oluliseks;
 2. tahavad kasutada kaasaegseid õppemeetodeid;
 3. omavad mingil määral teadmisi kaasaegsetest õppemeetoditest aga kindlasti mitte piisavalt;
 4. rakendavad kaasaegseid õppemeetodeid suhteliselt vähe;
 5. leiavad, et kooli õppekeskkond on toetav kaasaegsete õppemeetodite rakendamisel.

Kokkuvõtteks saime teada, mis suunas edasi liikuda. Kooli ülesanne on
 • võimaldada õpetajatel omandada uusi teadmisi kaasaegsete õppemeetodite kohta läbi erinevate koolituste;
 • toetada kaasaegsete õppemeetodite rakendamist õppetegevuses.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Digitaristu arengukava ja esitlus

Vahepeal on üksjagu aega moodunud ja valmis on saanud Lümanda Põhikooli digitaristu arengukava esimene versioon, mida me oma meeskonnaga esi...